Zeytinyağı’nın Kısa Hikayesi

Bitkisel yağların geçmişi insanlık tarihin çok eski zamanlarına kadar dayanır. Zeytin ve zeytinyağının ise bu hikayede çok özel bir yeri vardır. Zeytin ve zeytinyağına dair öğeleri antik hikayelerde, mitolojilerde sık sık görürüsünüz. Yunan Tanrılarının başlarında zeytin yapraklarından taç olması, Roma dönemine ait mitlerde yine bu zeytin ve zeytin yaprağı kültünün devamını müşahede ederiz.  Sadece mitlerde değil, yapılan arkeolojik çalışmalarda milattan önceki ve sonraki dönemlere ait kazılarda özellikle Ege denizine komşu medeniyetlerde zeytinyağına özel bir anlam atfedildiği görülür. Arkeologlar, tarihçiler, teologlar ve sanat tarihçilerinin bu önem hakkında kendi branşlarına özgün çıkarımları elbette mevcuttur. Bununla birlikte zeytinin ve zeytin ürünlerinin kazandığı bu önemin yapı taşını oluşturan olgunun “sağlık” olduğu konusunda neredeyse bütün branşlar hem fikirdir desek abartmış olmayız. Zeytinyağını elde etmemizi sağlayan güzide ağacın yetişme koşulları üzerinden gelin hep birlikte konumuzu genişletelim.

This is a blockquote element. It's styled from the Journal admin Typography style. You can edit lots of options including the custom icon on the side, font and other text styles, padding, background, etc.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.